Druga šansa za upis na budžet

Druga šansa za upis na budžet

Druga šansa za upis na budžet…

Od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu, u septembarskom upisnom roku prijemni će biti organizovan na devet, gde je ostalo slobodnih mesta.

05 (3)_620x0

Na Univerzitetu u Novom Sadu prijemni će biti i u septembru organizovan na većini fakulteta. Podatke o slobodnim mestima još nisu objavili Pravni, Medicinski i Poljoprivredni, a među ostalima najviše indeksa na osnovnim i integrisanim studijama u septembru će moći da podele Fakultet tehničkih nauka – 357, od čega 60 budžetska, i Ekonomski – 297, ali su sva mesta samofinansirajuća.

Prirodno-matematički fakultet ima najviše mesta na budžetu – 84 i još 135 na samofinansiranju. Na Filozofskom fakultetu u septembru će se kandidati boriti za 27 mesta za školovanje o trošku države i još 122 za koja moraju da plaćaju školarinu. Na Tehnološkom je ostalo 18 samofinansirajućih mesta, a na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja preostalo je 149 samofinansirajućih mesta. Pedagoški fakultet moći će da upiše 160 kandidata, Učiteljski na mađarskom jeziku 16. Po 26 samofinansirajućih i budžetskih brucoša moći će da primi Akademija umetnosti, 86 mesta, od kojih 52 na besplatnom studiranju, preostalo je na Građevinskom fakultetu, a 147 (45 na budžetu) budućim akademcima ponudiće Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”. Ostalo je i 287 mesta na strukovnim, trogodišnjim studijama Medicinskog, Prirodno-matematičkog, Fakulteta sporta i Fakulteta tehničkih nauka.

Na Univerzitetu u Nišu ostalo je 277 slobodnih budžetskih mesta i 1.083 za one koji će plaćati školarinu. Na Građevinsko- -arhitektonski moći će da se upiše 119 brucoša, na Ekonomski 291, na Elektronski 16, na Mašinski 106, na Medicinski 26, na Pedagoški 167. Na Pravnom fakultetu ostalo je 210 mesta, na Prirodno-matematičkom 84, od kojih čak 82 budžetska. Indeks Tehnološkog moći će u septembru da dobiju 62 svršena maturanta, Fakulteta zaštite na radu 157, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 79, Fakulteta umetnosti 10 i Filozofskog fakulteta 33. Ovde su uračunata i mesta za kandidate koji se upisuju prema afirmativnim merama.

Postavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development